>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 

Fangsrapporter
Fangstraport 2019
Fangstraport 2018
Fangstraport 2017
Fangstraport 2016
Fangstraport 2015


Fangstraport 2015:

21.06. Skorve: 90 cm Ho fisk, ikkje fettfinneklypt eller merkt med snute- eller PIT-merke, feit fin fisk, tatt på wobler, dorging i vatnet.

          Skorve: 87 cm Hann fisk, ikkje fettfinneklypt eller merkt med snute- eller PIT-merke, fin og blank fisk, tatt på sluk i Osen.

10.07. Evanger Osen: 109 cm hann fisk, fettfinneklypt, ikkje merkt med snute- eller PIT-merke, floymerka, fin og blank fisk, tatt på sluk

11.07. Hohølen: 94 cm hann fisk, ikkje fettfinneklypt, eller merkt med snute- eller PIT-merke, fin og blank fisk, tatt på fluge

12.07. Evanger Osen: 92 cm ho fisk, ikkje fettfinneklypt eller merkt med snute- eller PIT-merke, fin og blank fisk, tatt på sluk

18.07. Hohølen: 95 cm ho fisk, ikkje fettfinneklypt, eller merkt med snute- eller PIT-merke, fin og blank fisk, tatt på fluge

          Hohølen: 100 cm hann fisk, ikkje fettfinneklypt, eller merkt med snute- eller PIT-merke, fin og blank fisk, tatt på fluge

          Larshølen: 76 cm ho fisk, oppdrett, tatt på fluge, avliva

          Hohølen: 92 cm ho fisk, fettfinneklypt, ikkje merkt med snute- eller PIT-merke, fin og blank fisk, tatt på fluge

          Hohølen: 103 cm ho fisk, fettfinneklypt, ikkje merkt med snute- eller PIT-merke, tatt på fluge, gjelleblødning, avliva

          Geitle Muren: 86 cm hann fisk, ikkje fettfinneklypt, eller merkt med snute- eller PIT-merke, fin og blank fisk, tatt på fluge

19.07. Skorve: 60 cm ho fisk, ikkje fettfinneklypt, eller merkt med snute- eller PIT-merke, fin fisk, tatt på mark, ved holmen

26.07. Larshølen: 78 cm hann fisk, ikkje fettfinneklypt, eller merkt med snute- eller PIT-merke, floymerka,  fin fisk, tatt på mark

31.07. Lambaholmen: 75 cm hann fisk, fettfinneklypt, ikkje merkt med snute- eller PIT-merke, fin fisk, tatt på mark

02.08. Flagefossen: 108 cm hann fisk, fettfinneklypt, ikkje merkt med snute- eller PIT-merke, floymerka,  stor fin fisk, tatt på mark

03.08. Skorve Osen: 80 cm ho fisk, fettfinneklypt og floymerka v-side

          Lambaholmen: 60 cm ho fisk

04.08. Hohølen: 80 cm hann fisk, ikkje fettfinneklypt, eller merkt med snute- eller PIT-merke, fin og blank fisk, tatt på fluge

07.08. Geitle Magnushølen: 46 cm hann fisk, ikkje fettfinneklypt, eller merkt med snute- eller PIT-merke, fin og blank fisk, tatt på mark

08.08. Skorveosen: 57 cm ho fisk, ikkje fettfinneklypt, eller merkt med snute- eller PIT-merke, fin og blank fisk, tatt på wobler

14.08. Hohølen: 96 cm ho fisk, fettfinneklypt, ikkje merkt med snute- eller PIT-merke, tatt på fluge, ikkje lus

14.08. Hohølen: 108 cm ho fisk, fettfinneklypt, ikkje merkt med snute- eller PIT-merke, tatt på fluge

15.08. Larshølen: 58 cm hann fisk, ikkje fettfinneklypt, eller merkt med snute- eller PIT-merke, floymerka h-side, tatt på mark, ikkje lus

15.08. Hohølen: 100 cm hann fisk, ikkje fettfinneklypt, tatt på fluge

15.08. Hohølen: 7 kg cm oppdrettsfisk, avliva, tatt på fluge

28.08. Skorveosen: ??  floymerka 1396 gul v-side, vart slept ut at utan scanning,  fin og blank fisk, tatt på wobler

28.08. Skorveosen: 58 cm hann fisk, ikkje fettfinneklypt, eller merkt med snute- eller PIT-merke, fin og blank fisk,

29.08. Geitle Muren: 76 cm ho fisk, fettfinneklypt, ikkje merkt med snute- eller PIT-merke, mykje lus, luseskade bak ryggfinne

30.08. Flagehølen: 45 cm ho fisk, fettfinneklypt, ikkje merkt med snute- eller PIT-merke, var floymerka v-side, tatt på sluk

30.08. Hohølen: 102 cm ho fisk, fettfinneklypt, ikkje merkt med snute- eller PIT-merke, var floymerka h-side, tatt på flue

30.08. Hohølen: 5 kg, oppdrett, avliva,  tatt på flue


 
 
      Rediger