>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 
Bulken-Evanger Elveeigarlag
 
Bulken-Evanger Elveigarlag er eit frittståande elveeigarlag som arbeider for å utvikla Vosso til på nytt å bli ei god fiskeelv etter  laks og sjøaure.

Vosso var i mange år stengd for fiske, men har dei seinare år vore open for forskingsfiske etter PIT merka fisk, snutemerka laks og oppdrettslaks.
 
Sesongen 2023 er elva stengt for alt ordinært fiske. 
 
Laget har fått løyve til å utøve eit forskingsfiske etter PIT-merka laks.
 
Sjå under "kjøp fiskeplass" for meir informasjon om fiske. 
 
 
 
Fisketida (løyve) er frå 15.juni til 31.august 2023.
 
Lukke til !

Helsing
Bulken-Evanger Elveeigarlag
Erling Eikevik - leiar
90134962
 
Kontakt: post@vosso.no
 
 
      Rediger