>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 

Kjøp av fiskeplass
 
Salg av periodekort blir lagt ut som ein budrunde. Første bodrunde er over.
 
Sjå under periodekort.
 
Det blir kunn forskingsfiske etter snutemerka laks i 2018!
 
 For kjøp av fiskekort, dagskort,   trykk her:    Dagskort.
 For kjøp av periodekort,   trykk her:    Periodekort.
 
Overnatting: Evanger sentrum  sjå www.evanger.net    tlf. 90957388
 
Rafting i Vosso: Det kan forekomme rafting i elva innanfor fisketida denne sesongen  i området Geitle til Evanger.
Start ca. kl.11.00 og ca. kl. 16.00.      
 
 
Fiskekort
  1. Den enkelte fiskar er ansvarleg for at fisketrygdavgift til Staten er betalt. Kopi av kvittering skal takast med til elva
  2. Alle som fiskar i Vosso - elvestrekning Evanger-Bulken -  må ha fiskekort. Fiskekort kan kjøpast nett, sjå" Kjøp Fiskeplass". Kopi av kvittering skal takast med til elva.
  3. Bulken-Evanger Elveeigarlag har eigne oppsynsmenn som fører tilsyn med elva.
 
 
 
      Rediger