>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 

Kjøp av fiskeplass
Alt kortsalg i sesongen 2023, vil gå gjennom   elveguiden.no
 


 
Rafting i Vosso: Det kan forekomme rafting i elva innanfor fisketida denne sesongen  i området Geitle til Evanger.
Start ca. kl.11.00 og ca. kl. 16.00.      
 
 
Fiskekort
  1. Den enkelte fiskar er ansvarleg for at fisketrygdavgift til Staten er betalt. Kopi av kvittering skal takast med til elva
  2. Alle som fiskar i Vosso - elvestrekning Evanger-Bulken -  må ha fiskekort. Kopi av kvittering skal takast med til elva.
  3. Bulken-Evanger Elveeigarlag har eigne oppsynsmenn som fører tilsyn med elva.
 
 
 
      Rediger