>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kj°p fiskeplass   Fangstrapport  

 

Kj°p av fiskeplass
 
Salg av periodekort blir lagt ut som ein budrunde. For fiske veke 31, ta kontakt med Eikevik 90134962

 
Sjň under periodekort.
 
Det blir kunn forskingsfiske etter snutemerka laks i 2017!
 
 For kj°p av fiskekort, dagskort,   trykk her:    Dagskort.
 For kj°p av periodekort,   trykk her:    Periodekort.
 
Overnatting: Evanger sentrum  sjň www.evanger.net    tlf. 90957388
 
Rafting i Vosso: Det kan forekomme rafting i elva innanfor fisketida denne sesongen  i omrňdet Geitle til Evanger.
Start ca. kl.11.00 og ca. kl. 16.00.      
 
 
Fiskekort
  1. Den enkelte fiskar er ansvarleg for at fisketrygdavgift til Staten er betalt. Kopi av kvittering skal takast med til elva
  2. Alle som fiskar i Vosso - elvestrekning Evanger-Bulken -  mň ha fiskekort. Fiskekort kan kj°past nett, sjň" Kj°p Fiskeplass". Kopi av kvittering skal takast med til elva.
  3. Bulken-Evanger Elveeigarlag har eigne oppsynsmenn som f°rer tilsyn med elva.
 
 
 
      Rediger