>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 

 Vosso er av miljødirektoratet, i brev av 20.12.13, stengt for alt ordinært fiske.


Fylkesmannen i Hordaland har godkjent søknad om forskingsfiske 2019.

Det vart åpna for kjøp av dagskort fra fredag 31.05.19 kl. 18.00

For kjøp av periodekort blir det gjort som ein bodrunder, der du gir eit bod på valdet du vil fiske. Ved fleire bod på same vald,

vil det bli gitt ein ny runde. Da vil høgste bod bli gjeldane.


Sjå facebook: Laksefiske i Vosso

 

Forskingsfiske i Vosso 2019
 
 
Helg Veke Åpendag
Veke Dato Dato Dato
24 14. - 16. juni
25 21. - 23. juni
26
27 01. juli - 07. juli
28 12. - 14. juli
29 21. juli
30 26. - 28. juli
31 29. juli - 04. aug.
32 09. - 11. aug.     


33
3423. - 25. aug.
 
 
      Rediger