>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 

 Vosso er av miljødirektoratet, i brev av 20.12.13, stengt for alt ordinært fiske.


Det blir søkt Fylkesmannen i Hordaland om forskingsfiske 2019.

Når svar frå Fylkesmannen er komt, vil det bli sett ein dato for åpning av kortsalg, sansynleg dato i veke 18.

Tidlegare fiskarar vil bli orientert på e-post. Om nokon ynskjer slik e-post, send til post@vosso.no.


Vi kjem til å søke om forskingsfiske etter fylgjande plan:


                  

Forskingsfiske i Vosso 2019
 
 
Helg Veke Åpendag
Veke Dato Dato Dato
24 14. - 16. juni
25 21. - 23. juni
26
27 01. juli - 07. juli
28 12. - 14. juli
29 21. juli
30 26. - 28. juli
31 29. juli - 04. aug.
32 09. - 11. aug.     


33
3423. - 25. aug.
 
 
      Rediger