>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 
Evangerrettane
Skorverettane
Kvilekvalsrettane
Geitlerettane
Skjervenrettane
Eidesretten
Seimsrettane
Flagerettane
Lilandsretten


Skjervenrettane
 
 
Oversiktskart heile vassdraget
 
Grunneigar: Nils Einar Skjærven - tlf. 91514106
                      David Skjerven - tlf. 99207170
                      Fam.Beard (eng.)
 
1.Grustaket(Bruhølen)
Fiskeplassen ligg rett opp for Saghaug bru på jernbanesida.
Dette er ei tradisjonsrik fiskeplass etter laks og sjøaure.
2.Orre. (bilete)
Denne fiskeplassen ligg vakkert til med overbygd fiskebu ved elvebreidden.
God fiskeplass for fiske med ulik agn, men først og fremst ein fantastisk flugefiskeplass.
3.Øyna (bilete)
Dette er ein tradisjonsrik fiskeplass for sluk og wobbler, men også for flugefiske.
4.Aurasteinen.
Dette er ein gamal tradisjonsrik flugefiskeplass, men den har dårleg tilkomst grunna jernbanen.
 
      Rediger