>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 
 
Salg av periodekort: Budrunde 6:

Kjøp av desse er lagt ut som ein bud konkuranse, der du velger vald og

tidspunkt (Bod nr.).  Sender ein e-post til post@vosso.no og gir eit bud.

For fiske i veke 31, ta kontakt med Eikevik  90134962   Fisketider: Fiskeøkt 1: 07.00 til 12.00  og fiskeøkt 2: 17.00 til 22.00                                        
              
Dette er eit retta forskingsfiske etter snutemerka laks.
Fylkesmann i Hordaland har gitt Bulken -Evanger Elveeigarlag løyve til å organisere dette forskingsfiske
på heilt spesielle vilkår.
 • Fiskarar som vil være med på dette fiske må respektere desse reglane.
 • Laksen skal handterast med forsiktigheit.
 • Det er eit krav at kvar fiskar har med seg hjelpesmann (eller stang 2). Det er kort kjøpars ansvar.  
 • Dette for å kunne hjelpa kvarandre med å få laksen inn i konteineren, utan at fisken blir skada.
 • Det er eit krav at fiskaren har røynsle med fiske etter stor laks.
 • Fiskaren må ha eigna utstyr, minimum snøretjukkelse 0,45 mm.
 • Kvar fiskeplass har knuteløs hov og konteiner til oppbevaring av levande laks.
 • Når det er laks i konteiner, skal kontrollør tilkallast på nr. 90015079 
 • Kontrollør avgjer om fisken skal setjast ut att, og fører registeringsskjema.
 • Kontrollør avgjer om det er oppdretslaks eller den er snutemerka og kan avlivast.
Vi forutset at fiskar tar seg tid til å lese skrivet, registering av laks ved forskingsfiske.
 • Fiskeutstyr som er nytta andre stader, skal desinfiserast.
 • Sprøytekanne står i fiskebua på Kvilekval - Vetlevonane

 
Periodekort
Antall
Steng
Man-tors
03-06.07
Fre-søn
07-09.07
Man-tors
31.07.-03.08
Fre-søn
04.-06.08
Evanger Osen
Presthølen
Skorve
til merke med
 Kvilekval
6
Bud 1
SOLGT
Bud 2


Bud 3Bud 4


Midthølane
Vetlevonane
Larshølen
til den blå bro
6
Bud 5
SOLGT
Bud 6
SOLGT

Bud 7

Bud 8

Frå den blå bro
Geitle rettane 
Skjerven rettane
til Tverrelva
6
Bud 9

Bud 10
SOLGT
Bud 11


Bud 12

Frå Tverrelva
Hohølen
Tokjeldo
til øvre grense Eide
4

Bud 13
SOLGT


Bud 14
SOLGT


Bud 15
SOLGT


Bud 16
SOLGT

Frå Seimsvatnet
Stryken
Lambaholmen
Prånhølen
Vesle Skarholmen
Fagahølen
til jernbanebru
6
Bud 17

Bud 18
SOLGT

Bud 19
SOLGT

Bud 20

 
 
           Vi håpar at mange kan få muligheiten til å få kjenne og sjå, at Vossolaksen er komt tilbake i elva.
 
           Skitt fiske!

 

 
      Rediger