>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 
Evangerrettane
Skorverettane
Kvilekvalsrettane
Geitlerettane
Skjervenrettane
Eidesretten
Seimsrettane
Flagerettane
Lilandsretten


Lilandsretten
 
 
Oversiktskart heile vassdraget
 
Grunneigar:Brynjulf G.Liland - tlf.90605769.
Ikkje disponert for fosøksfiske 2014.

Tilkomst til området er frå fylkesveg til hamlagrø, med parkering ved gamal vårfjøs. Det er gangveg ned til elva.
 
Dette er eit stort roleg fiskeområde som ein kan disponera samla.
Mogleg å slå opp telt.
 
(bilete)
 
Gode fiskeområder med sluk,wobbler,makk og fluge.

 
 
      Rediger