>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 
Evangerrettane
Skorverettane
Kvilekvalsrettane
Geitlerettane
Skjervenrettane
Eidesretten
Seimsrettane
Flagerettane
Lilandsretten


Geitlerettane
 
 
Oversiktskart heile vassdraget

Rune Geitle - tlf.95152138- e-mail: rune.geitle@osvoss.no      
Erling Eikevik - tlf.90134962   erling.eikevik@gmail.com       
Karl Helge Gjetle - tlf. 90071411     
Knut I.Geitle - tlf. 91704155   nesthus@online.no

1.Larshølen (bilete)
Grunneigar Rune Geitle eig hovuddelen av Larshølen 
Grunneigar Erling Eikevik eig den nederste del av hølen og til merke med Kvilekval.
Larshølen er ein av dei mest tradisjonsrike laksehølane i elva.
Laksen stoppar her på si vandring. På grunn av rundstraum står laksen med hovudet
nedover elva. Får ein laks på så bør ein ikkje la den gå ut av hølen.
2.Bruhølen
Grunneigar Erling Eikevik 
Dette er ein høl under Saghaug bru på vegsida
Retten går fra bolt i fjell 10m oppstrøms Saghaug bru
Fiskeplassen er best på lita elv.
3.Vesle Muren. (bilete)
Grunneigar Rune Geitle 
Dette er fiskeområdet rett opp for Saghaug bru på vegsida.
Retten går opp til mur som går ut i elva ovanfor.
Fisken står her ofte på elve-"bråtet".
4.Muren. (bilete)
Grunneigar Karl-Helge Gjetle 
Tradisjonsrik fiskeplass på mur som er bygd langs elva.
Veldig god lakseplass.
Området opp for Muren er kjent som eit veldig godt flugefiskeområde etter sjøaure.
5.Vesle Skrehølen og Sanden
Grunneigar Knut I. Geitle 
Grunneigar Erling Eikevik 
Vesle Skrehølen er ein begrensa djuphøl, fin for flugefiske
Sanden er eit område som er svært fint til flugefiske, spesielt etter sjøaure
6.Skrehølen.
Grunneigar Knut I. Geitle 
Grunneigar Karl Helge Gjetle 
Dette er ein liten og konsentrert djuphøl. Først og fremst for fiske med sluk,makk.
7.Breiavadet.
Grunneigar Knut I. Geitle 
Grunneigar Karl Helge Gjetle 
Gamal og god fiskeplass etter sjøaure med fluge og makk.
8.Brekketeigen.
Grunneigar Knut I. Geitle 
Grunneigar Karl Helge Gjetle 
Kjempefin flugefiskeplass.
9.Kleiva.
Grunneigar Knut I. Geitle 
Grunneigar Karl Helge Gjetle 
Kjempefin flugefiskeplass.
10.Magnushølen.
Grunneigar Knut I. Geitle 
Grunneigar Karl Helge Gjetle 
Djuphøl spesielt etter laks, men nedover på stryket også fin plass for fiske etter sjøaure.
11.Båthølen.(Geitle 2)
Grunneigar Knut I. Geitle 
Grunneigar Karl Helge Gjetle 
Fin fiskeplass for sluk, makk og wobbler
12.Geitlehølen(Geitle 1) (bilete)
Grunneigar Knut I. Geitle 
Grunneigar Karl Helge Gjetle 
Hølen er først og fremst ein tradisjonsrik lakshøl med fiske frå båt, men er fullt
mogleg å fiska frå land. Det er også eit fint flugestrekk oppover mot Tverrelva.
 
      Rediger