>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 
Evangerrettane
Skorverettane
Kvilekvalsrettane
Geitlerettane
Skjervenrettane
Eidesretten
Seimsrettane
Flagerettane
Lilandsretten


Geitlerettane
 
 
Oversiktskart heile vassdraget

Rune Geitle - tlf.56512369 - e-mail: rune.geitle@osvoss.no      
Erling Eikevik - tlf.90134962   runeik1@hfk.no       
Karl Helge Gjetle - tlf.56521818 / tlf.90071411     
Knut I.Geitle - tlf.56514534 / tlf. 91704155   nesthus@online.no

1.Larshølen (bilete)
Grunneigar Rune Geitle eig hovuddelen av Larshølen - tlf.56512369
Grunneigar Erling Eikevik eig den nederste del av hølen og til merke med Kvilekval.
Larshølen er ein av dei mest tradisjonsrike laksehølane i elva.
Laksen stoppar her på si vandring. På grunn av rundstraum står laksen med hovudet
nedover elva. Får ein laks på så bør ein ikkje la den gå ut av hølen.
2.Bruhølen
Grunneigar Erling Eikevik tlf 90134962
Dette er ein høl under Saghaug bru på vegsida
Retten går fra bolt i fjell 10m oppstrøms Saghaug bru
Fiskeplassen er best på lita elv.
3.Vesle Muren. (bilete)
Grunneigar Rune Geitle - tlf.56512369
Dette er fiskeområdet rett opp for Saghaug bru på vegsida.
Retten går opp til mur som går ut i elva ovanfor.
Fisken står her ofte på elve-"bråtet".
4.Muren. (bilete)
Grunneigar Karl-Helge Gjetle - tlf.90071411
Tradisjonsrik fiskeplass på mur som er bygd langs elva.
Veldig god lakseplass.
Området opp for Muren er kjent som eit veldig godt flugefiskeområde etter sjøaure.
5.Vesle Skrehølen og Sanden
Grunneigar Knut I. Geitle - tlf.56514534  tlf. 91704155
Grunneigar Erling Eikevik - tlf 90134962
Vesle Skrehølen er ein begrensa djuphøl, fin for flugefiske
Sanden er eit område som er svært fint til flugefiske, spesielt etter sjøaure
6.Skrehølen.
Grunneigar Knut I. Geitle - tlf.56514534 tlf. 91704155
Grunneigar Karl Helge Gjetle - tlf.56521818  tlf.90071411 
Dette er ein liten og konsentrert djuphøl. Først og fremst for fiske med sluk,makk.
Fiskeretshavar 2014 er Bergen Sportsfiskere.
7.Breiavadet.
Grunneigar Knut I. Geitle - tlf.56514534 tlf. 91704155
Grunneigar Karl Helge Gjetle - tlf.56521818 tlf.90071411
Gamal og god fiskeplass etter sjøaure med fluge og makk.
Fiskeretshavar 2014 er Bergen Sportsfiskere.
8.Brekketeigen.
Grunneigar Knut I. Geitle - tlf.56514534 tlf. 91704155
Grunneigar Karl Helge Gjetle - tlf.56521818 tlf.90071411
Kjempefin flugefiskeplass.
Fiskeretshavar 2014 er Bergen Sportsfiskere.
9.Kleiva.
Grunneigar Knut I. Geitle - tlf.56514534 tlf. 91704155
Grunneigar Karl Helge Gjetle - tlf.56521818 tlf.90071411
Kjempefin flugefiskeplass.
Fiskeretshavar 2014 er Bergen Sportsfiskere.
10.Magnushølen.
Grunneigar Knut I. Geitle - tlf.56514534 tlf. 91704155
Grunneigar Karl Helge Gjetle - tlf.56521818 tlf.90071411
Djuphøl spesielt etter laks, men nedover på stryket også fin plass for fiske etter sjøaure.
Fiskeretshavar 2014 er Bergen Sportsfiskere.
11.Båthølen.(Geitle 2)
Grunneigar Knut I. Geitle - tlf.56514534 tlf. 91704155
Grunneigar Karl Helge Gjetle - tlf.56521818 tlf.90071411
Fin fiskeplass for sluk, makk og wobbler
Fiskeretshavar 2014 er Bergen Sportsfiskere.
12.Geitlehølen(Geitle 1) (bilete)
Grunneigar Knut I. Geitle - tlf.56514534 tlf. 91704155
Grunneigar Karl Helge Gjetle - tlf.56521818 tlf.90071411
Hølen er først og fremst ein tradisjonsrik lakshøl med fiske frå båt, men er fullt
mogleg å fiska frå land. Det er også eit fint flugestrekk oppover mot Tverrelva.
Fiskeretshavar 2014 er Bergen Sportsfiskere.
 
      Rediger