>
    Startsida   Om oss   Elveeigarar   Fiskerettar   Kart   Kjøp fiskeplass   Fangstrapport  

 

Forskingsfiske etter snutemerka laks
Slik kjøper du fiskeplassar:
 • Velg fiskeplass i lista.
 • Velg dato / periode.
 • Registrer kontaktinfo.
 • Utfør betaling.
 • Skriv ut kvittering mottat på epost.
Dette er eit retta forskingsfiske etter snutemerka laks.
Fylkesmann i Hordaland har gitt Bulken -Evanger Elveeigarlag løyve til å organisere dette forskingsfiske
på heilt spesielle vilkår.
 • Fiskarar som vil være med på dette fiske må respektere desse reglane.
 • Laksen skal handterast med forsiktigheit.
 • Det er eit krav at kvar fiskar har med seg hjelpesmann (eller stang 2). Det er kort kjøpars ansvar. Dette for å kunne hjelpa kvarandre med å få laksen inn i konteineren, utan at den blir skada.
 • Det er eit krav at fiskaren har røynsle med fiske etter stor laks. 
 • Fiskaren må ha eigna utstyr, minimum snøretjukkelse 0,45 mm.
 • Kvar fiskeplass har knuteløs hov og konteiner til oppbevaring av levande laks.
 • Når det er laks i konteiner, skal kontrollør tilkallast på nr. 90015079.
 • Kontrollør avgjer om fisken skal setjast ut att, og fører registeringsskjema.
 • Kontrollør avgjer om det er oppdretslaks eller den er snutemerka og kan avlivast.
Vi forutset at fiskar tar seg tid til å lese skrivet, registering av laks ved forskingsfiske.
 
 • Fiskeutstyr som er nytta andre stader, skal desinfiserast.  
 • Sprøytekanne står i fiskebua på Kvilekval - Vetlevonane
Kontrollør vil møte på Evanger ved busstoppen mot vatnet, ca 1/2 time før fiskeøkta startar. Han kan rettleie ukjende fiskere til fiskeplassen.
 
Vi håpar at mange kan få muligheiten til å få kjenne og sjå, at Vossolaksen er komt tilbake i elva.
 
Skitt fiske!
 
 

 Søk fiskeplass 


Geitle - Skjerven rettane - fiskeøkt 2
Plasser: 2 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Frå Tverrelva til Vesle Skrehølen på nordsida og frå Aurasteinen til Saghaug bru på sørsida.

Flagehølen - fiskeøkt 1
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr 400 pr 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Frå jernbanebru opp for Flagehølen ned til overkant av Flagefossen

Flagehølen - fiskeøkt 2
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr fiskeøkt
Beskrivelse: Frå jernbanebru opp for Flagehølen, ned til overkant av Flagefossen

Lambaholmen / Prånhølen / Vesle Skarholmen fiskeøkt 1
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 300 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse:

Lambaholmen / Prånhølen / Vesle Skarholmen fiskeøkt 2
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 300 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse:

Stryken fiskeøkt 1
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 200 pr. 2 steng pr fiskeøkt
Beskrivelse: Fiske i øvre enden av Seimsvatnet

Stryken fiskeøkt 2
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 200 pr. 2 steng pr fiskeøkt
Beskrivelse: Fiske frå båt, øvre del av Seimsvatne

Tokjeldo fiskeøkt 1
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Seimsosen, på vegsida, til elvebråtet ned til Storesteinen

Tokjeldo fiskeøkt 2
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Seimsosen, på vegsida, til elvebråtet ned til Storesteinen.

Hohølen fiskeøkt 1
Plasser: 1 fiskelag
Pris: Kr 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Fiske frå land, båtleige er ikkje inkludert.

Hohølen fiskeøkt 2
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Fiske frå land, båtleige er ikkje inkludert

Geitle - Skjærven rettane - fiskeøkt 1
Plasser: 2 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Frå Tverrelva til Vesle Skrehølen på nordsida og frå Aurasteinen til Saghaugbru på sørsida.

Geitleretten - Muren - fiskeøkt 1
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Frå merke med Sanden, ca. 80m til merke med Vesle muren

Geitleretten - Muren - fiskeøkt 2
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Frå merke med Sanden, ca. 80m til merke med Vesle muren

Larshølen - Bruhølen - Veslemuren - fiskeøkt 1
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400,- pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Fra merke med Muren (skilt), til merke i stein, 65m nedstrøms Larshølen, merke med Kvilekval.

Larshølen - Bruhølen - Veslemuren - fiskeøkt 2
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400,- pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Fra merke med Muren (skilt), til bolt i stein, 65m nedstrøms Larhølen, merke med Kvilekval

Kvilekval - Vetlevonane - fiskeøkt 1
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Frå merke med Larshølen nedre til Midthølane

Kvilekval - Vetlevonane - fiskeøkt 2
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Frå merke med Larshølen nedre til midthølane

Kvilekval - Midthølane og nedre del - fiskeøkt 1
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Frå skille mellom Vetlevonane til grense med Skorve

Kvilekval - Midthølane og nedre del - fiskeøkt 2
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Frå skille mellom Vetlevonane til grense med Skorve

Skorve - fiskeøkt 1
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 500 pr. 2 steng pr. fiskelag,
Beskrivelse: Skorvesosen eller inne i Skorvesvatnet

Skorve - fiskeøkt 2
Plasser: 1 fiskelag
Pris: kr. 500 pr. 2 steng pr. fiskelag
Beskrivelse: Skorvesosen eller inne i Skorvesvatnet

Evanger rettane - fiskeøkt 1
Plasser: 2 fiskelag
Pris: kr. 400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Sone 1: Osen Sone 2: Pumpehuset Sone 3: Presthølen / Skarvet

Evanger rettane - fiskeøkt 2
Plasser: 2 fiskelag
Pris: kr.400 pr. 2 steng pr. fiskeøkt
Beskrivelse: Sone 1: Osen sone 2: Pumpehuset sone 3: Presthølen/Skarvet

 
      Rediger